ΑΡΘΡΑ

Το 1994 δημιούργησα με σεβασμό και μεράκι ένα υπερσύχρονο μαιευτικό – γυναικολογικό κέντρο στη Χαλκίδα γνωστό ως ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ο.Ε,το οποίο είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο και οργανωμένο διαγνωστικό κέντρο, όπου από την ίδρυσή του εξελίσσει διαρκώς τις ιατρικές του υπηρεσίες, με στόχο
πάντα την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στις γυναίκες που το εμπιστεύονται.


Άρθρα