Παχυσαρκία και καρκίνος του μαστού.

Συντακτ_121214173218
Η παχυσαρκία έχει συνδεθεί με ορισμένες μορφές καρκίνου των γυναικών όπως του ενδομήτριου. Σε πρόσφατες μελέτες η παχυσαρκία σχετίζεται κυρίως με λεμφαδενική προσβολή του καρκίνου του μαστού.
Η παχυσαρκία θα μπορούσε να συνδέεται με ελαττωμένη επιβίωση λόγω της επιταχυνόμενης ανάπτυξης του όγκου από την εξωοθηκική παραγωγή οιστρογόνων. Αυτό θα πρέπει να μην αγνοηθεί.
Η αξία της μαστογραφίας και του υπερήχου είναι σημαντική στις παχύσαρκες γυναίκες γιατί δεν είναι δυνατή η ψηλάφηση από τον γυναικολόγο.
Επίσης οι γυναίκες που έχουν ανδρικό σωματότυπο δηλαδή λίπος συσσωρευμένο στην κοιλιά παρουσιάζουν συχνότερα καρκίνο του ενδομητρίου απ’ ότι οι φυσιολογικού βάρους γυναίκες.

Άρθρα