20 ετών και άνω

  • 0

20 ετών και άνω

Με την έναρξη της σεξουαλικής ζωής οι γυναίκες ενημερώνονται για τον τακτικό προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα την αντισύλληψη, την προετοιμασία για μια εγκυμοσύνη και σε περίπτωση προβλημάτων γονιμότητας είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε και τα πιο σοβαρά προβλήματα υπογονιμότητας  με τις σύγχρονες μεθόδους της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και της εξωσωματικής γονιμοποίησης.


Άρθρα