Τεστ παπανικολάου τραχήλου μήτρας (απλό και thin)

To τεστ Παπανικολάου είναι μια εύκολη και ανώδυνη εξέταση κατά την οποία παίρνουμε κύτταρα από το κολπικό υγρό από τον έξω τράχηλο και από τον ενδοτράχηλο. Πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε μία φορά τον χρόνο από την στιγμή που η γυναίκα έχει την πρώτη της σεξουαλική επαφή, ή περισσότερες φορές αν υπάρχει επιβαρυμένο ιστορικό (ατομικό ή οικογενειακό) και αν υπάρχουν οδηγίες  για λήψη στο τρίμηνο ή στο εξάμηνο από το κυτταρολογικό εργαστήριο από προηγούμενη λήψη. Με την ειδική αυτή εξέταση μπορούμε να διαγνώσουμε όλες τις μη φυσιολογικές καταστάσεις όπως  (φλεγμονές από μικρόβια και ιούς, ατυπίες κυττάρων)που αν αφεθούν χωρίς θεραπεία μπορεί να προκαλέσουν μη αναστρέψιμες βλάβες όπως καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Ο σύγχρονος τρόπος λήψης του τεστ Παπανικολάου κυρίως για τις ιογενείς λοιμώξεις (ΗPV- ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ) είναι η μέθοδος ΤΗΙΝ PREP κατά την οποία το εξεταζόμενο κολποτραχηλικό επίχρισμα συλλέγεται σε ειδικό υγρό.


Άρθρα