Στο ιατρείο γίνονται βιοψίες στα εξωτερικά γεννητικά όργανα, τον κόλπο και τον τράχηλο, και λαμβάνεται υλικό βιοψίας και μετά από παρακέντηση κύστεων μαστών


Άρθρα