Ενημέρωση και προληπτικός εμβολιασμός HPV

Ο εμβολιασμός του HPV είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, είναι υποχρεωτικός με νόμο του κράτους, ξεκινάει από την ηλικία των δώδεκα ετών και μέχρι την ηλικία των εικοσί πέντε ετών παρέχεται δωρεάν. Η προφύλαξη από μόλυνση από τον ιό HPV μπορεί να φτάσει σχεδόν έως το 98% εφόσον ο εμβολιασμός γίνει από τα 12-15 έτη. Υπάρχουν δύο εμβόλια τα οποία γίνονται και τα οποία είναι το GARDASIL το οποίο είναι τετραδύναμο και βοηθά στη προστασία έναντι γεννετικών νοσημάτων που σχετίζονται με τους τύπους 6,11,16 &18 του HPV & το CERVARIX που είναι διδύναμο και βοηθά στην προστασία από τους τύπους 16 &18 του HPV. Το εμβολιαστικό σχήμα και για τους  δύο τύπους ολοκληρώνεται σε τρείς δόσεις στους 0,2 & 6 μήνες. Νεότερες απόψεις για το εμβόλιο λένε ότι ο εμβολιασμός  ενδείκνυται από την ηλικία των 9 ετών και για τα δύο φύλλα.


Άρθρα