Εξωσσωματική γονιμοποίηση

Η εξωσωματική γονιμοποίηση περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών που σκοπό έχει να βοηθήσει τα υπογόνιμα ζευγάρια να αποκτήσουν ένα μωρό. Η μέθοδος ενδείκνυται σε αποτυχία ή αδυμαία εφαρμογής προηγούμενων απλών μεθόδων. Οι σύγχρονες τεχνικές που εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τα θεραπευτικά σχήματα έχουν σαν αποτέλεσμα πολύ μεγάλα ποσοστά επιτυχίας. Είναι αποτελεσματική και ασφαλής μέθοδος τόσο για την γυναίκα όσο και για το παιδί. Εφαρμόζεται εδώ και 35 χρόνια. Περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια

α. Ανάλογα με τις ανάγκες του ζευγαριού επιλέγεται το κατάλληλο πρωτόκολλο πρόκλησης ωοθυλακιρρηξίας και φαρμακευτικής αγωγής με συχνό υπερηχογραφικό και ορμονικό έλεγχο έως ότου τα ωοθυλάκια φτάσουν στο επιθυμητό μέγεθος.

β.  Ωοληψία

Κατά την ωοληψία με την χορήγηση ελαφριάς νάρκωσης γίνεται αναρρόφηση του ωοθυλακικού υγρού από τα ωοθυλάκια με σκοπό την ανεύρεση ωαρίων. Τα ωάρια συλλέγονται στο εμβρυολογικό εργαστήριο και μεταφέρονται σε ειδικό καλλιεργητικό υλικό ελέγχοντας παράλληλα την ποιότητά τους.

Την ίδια μέρα ο σύζυγος δίνει σπέρμα το οποίο μετά από κατάλληλη επεξεργασία επιλέγεται για να εφαρμοστεί η κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση ή η μικρογονιμοποίηση.

γ. In vitro γονιμοποίηση

Την επόμενη μέρα (πρώτη μέρα καλλιέργειας) γίνεται έλεγχος της γονιμοποίησης και μεταφορά των γονιμοποιημένων ωαρίων σε ειδικό καλλιεργητικό υλικό για συνέχεια της ανάπτυξής τους. Αυτό διαρκεί 2-3 ημέρες εκτός αν επιλεγεί η ανάπτυξη στο στάδιο της βλαστοκύστης οπότε η διάρκεια είναι 5-6 ημέρες.

Τα έμβρυα αξιολογούνται ως προς το ρυθμό διαίρεσής τους και τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά.

Τα καλύτερα αναπτυγμένα έμβρυα είναι αυτά που επιλέγονται για εμβρυομεταφορά. Αν υπάρχουν περισσότερα έμβρυα καλής ποιότητας, αυτά μπορεί να κρυοσυντηρηθούν για μελλοντική χρήση.

δ.  Εμβρυομεταφορά

Στο στάδιο αυτό τα έμβρυα τοποθετούνται στην μήτρα μέσω εύκαμπτου καθετήρα. Η διαδικασία είναι ανώδυνη και γρήγορη. Η πιθανότητα επιτυχίας αυξάνεται όσο περισσότερα έμβρυα μεταφέρονται, παράλληλα όμως αυξάνεται και ο κίνδυνος πολύδυμης εγκυμοσύνης. Κατά την ελληνική νομοθεσία ο ανώτερος αριθμός μεταφερομένων εμβρύων είναι τρία έμβρυα για γυναίκες έως 40 ετών και τέσσερα έμβρυα για γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας των 40 ετών.

Δωρεά σπέρματος

Δωρεά ωαρίων

Παρένθετη μητέρα

Βιοψία όρχεων


Άρθρα