Είναι είδος επεμβατικής θεραπείας για την αντιμετώπιση των βλαβών του τραχήλου διαγνωστικά (λήψη βιοψίας) και θεραπευτικά. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί και στο ιατρείο με χρήση τοπικής αναισθησίας για ελαφριές και μέτριας βαρύτητας βλάβες, ενώ για πιο προχωρημένες καταστάσεις συνήθως απαιτείται αντιμετώπιση στην κλινική με ελαφριά νάρκωση χωρίς νοσηλεία.


Άρθρα