Έλεγχος συγγενών και χρωμοσωμιακών ανωμαλιών εμβρύου δευτέρου τριμήνου

Α) Αναλυτικό υπερηχογράφημα β επιπέδου

Β) Γεννετική συμβουλή

Καμπύλη σακχάρου 26η -28η εβδομάδα κύησης.


Άρθρα