Καθ’ έξιν αποβολές

Ο ι καθ’ έξιν αποβολές είναι οι συχνές αποβολές περισσότερες από τρεις συνεχόμενες που μπορεί να οφείλονται σε παθολογικούς λόγους όπως ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας, ορμονικές διαταραχές, φλεγμονές του  ενδομητρίου, θρομβοφιλία, χρωμοσωμιακές και γονιδιακές ανωμαλίες και χρήζουν διερεύνησης και θεραπείας.


Άρθρα