Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Παρακολούθηση – πρόκληση ωορρηξίας .

Ενδείκνυται σε γυναίκες με διαταραχές ωορρηξίας και περιλαμβάνει είτε την απλή παρακολούθηση της ανάπτυξης των ωαρίων με υπέρηχο, είτε σε συνδυασμό με χορήγηση φαρμάκων. Όταν τα ωοθυλάκια φτάσουν σε επιθυμητό μέγεθος προγραμματίζεται επαφή με τον σύντροφο.

Σπερματέγχυση

Είναι μια απλή τεχνική όπου μετά από παρακολούθηση και πρόκληση ωορρηξίας γίνεται επεξεργασία του σπέρματος στο εργαστήριο και τοποθέτησή του με ειδικό καθετήρα στο ενδομήτριο.

Και οι δύο παραπάνω τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι απλές ανώδυνες και με μικρό κόστος. Έχουν όμως χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας σε σχέση με την εξωσωματική γονιμοποίηση και δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε γυναίκες με αποφραγμένες σάλπιγγες, ή σε σοβαρά προβλήματα σπέρματος (αζωοσπερμία).


Άρθρα